Mentorschap

Uiltje

Mentorschap

De mentor is het aanspreekpunt op de kinderopvang om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken.

Elk kind een mentor

Elk kind op een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang krijgt een mentor. Ook als uw kind flexibele opvang krijgt en dus op verschillende dagen komt.
Er is geen wettelijk maximum aantal kinderen per mentor vastgesteld.

De mentor werkt als pedagogisch medewerker op de groep van uw kind, zodat de mentor uw kind echt kent.

Ontwikkeling kind bespreken met mentor

Gaat uw kind naar de dagopvang? Dan bespreekt de mentor periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind met u. Hierdoor heeft u bijvoorbeeld mogelijke achterstanden tijdig in beeld. Hoeveel besprekingen de mentor met u moet hebben, ligt niet wettelijk vast. U kunt ook zelf een gesprek met de mentor aanvragen.

Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Dan bespreekt u de ontwikkeling van uw kind alleen als er behoefte aan is bij u of bij de mentor. Op de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor uw kind.

Midgetgolf