Ouders

Uiltje

Individuele contacten

Wij vinden het erg belangrijk dat pedagogisch medewerkers en de leidinggevende een goed contact hebben met de ouders. De basis hiervoor ligt al bij het intakegesprek, daarom nemen we hier de tijd voor. Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk om te weten hoe het thuis gaat; zo kunnen zij daarop inspelen. Ook belangrijke veranderingen in de thuissituatie (zoals de komst van een broertje of zusje, verhuizing, overlijden van een familielid, of echtscheiding) worden graag aan de pedagogisch medewerkers doorgegeven, omdat dit vaak ingrijpende gebeurtenissen zijn voor de kinderen. Voor ouders is het belangrijk om te weten hoe de dag van hun kind is verlopen. Pedagogisch medewerkers proberen hier aan het einde van de dag voldoende tijd voor te maken. Informatie kan tijdens de schoolweken worden uitgewisseld wanneer ouders hun kind komen ophalen. Tijdens de schoolvakanties zijn er zowel breng- als ophaalmomenten.

Rectangle 5
Streep
Rectangle 6
Streep

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wijzen we ouders erop dat ze samen met de pedagogisch medewerkers een kindbespreking kunnen houden, maar dit is geheel vrijwillig. Veel ouders hebben hier geen behoefte aan omdat het functioneren van het kind al uitgebreid op school wordt besproken. Als het functioneren van een kind problemen oplevert voor de opvang, kunnen de pedagogisch medewerkers een afspraak maken met de ouders voor een kindbespreking.

Via het ouderportaal communiceren de pedagogisch medewerkers regelmatig met de ouders.

Als ouders apart met een van onze medewerkers willen spreken, kan daar natuurlijk altijd een afspraak voor worden gemaakt.

We staan graag voor u en uw kind klaar.

Streep
huisje