Visie

Uiltje

Visie Second Home Kinderopvang

Second Home Kinderopvang is een vertrouwde plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Binnen Second Home Kinderopvang streven wij naar een grote wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en leidsters. We zijn een transparante organisatie, we hebben een open houding naar elkaar, wij staan open voor ideeën van ouders en personeel en geven openheid over onze werkwijze.

Second Home Kinderopvang heeft haar pedagogisch beleidsplan zo uitvoerig mogelijk beschreven. Wij vinden het belangrijk u hierover duidelijkheid te geven. Het geeft u de mogelijkheid om te beoordelen of het beschrevene past bij uw ideeën over opvang binnen een kinderdagverblijf en het geeft ons sturing in onze organisatie. Op elke locatie ligt het pedagogisch beleidsplan ter inzage. U bent van harte welkom deze te lezen.

Second Home Kinderopvang vindt het van belang dat het kind zich ontwikkelt tot een “goed mens”. Een mens dat eerlijk is, respect toont voor zichzelf, de ander en de omgeving. Een mens dat zijn verantwoordelijkheden kent, die openstaat voor het unieke van ieder individu en sociaal denkend is.

Ieder kind wordt geboren als individu, met eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Second Home Kinderopvang biedt ieder kind de ruimte om temperament en kwaliteiten tot ontwikkeling te laten komen. Second Home Kinderopvang reikt de kinderen handvatten aan om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Hierbij verliezen wij het individueel- en groepsbelang niet uit het oog. Wij zullen het kind ondersteunen in zijn gevoelens en emoties en zullen in onze houding laten blijken dat het kind serieus genomen wordt en dat het er mag zijn!

Wij hechten veel waarde aan de opvoeding thuis. Naast onze eigen visie bieden wij u, als ouder, de ruimte om mee te denken en voorkeuren uit te spreken.

Kinderopvang is een zeer verantwoordelijke vorm van dienstverlening. Second Home Kinderopvang gaat op professionele wijze om met deze grote verantwoordelijkheid en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Ieder aspect binnen de kinderopvang wordt door ons apart bekeken en op de voorgrond geplaatst.

Rectangle 5
Streep
Rectangle 6
Streep

We staan graag voor u en uw kind klaar.

Streep
huisje