Werken met thema's

Uiltje

In al onze peutergroepen van Second Home werken wij met Uk en Puk, een officieel erkend VVE-programma. (voor- en vroegschoolse educatie). Deze methode loopt als een rode draad door de groepen. Met behulp van de pop 'Uk en Puk' maken de kinderen spelenderwijs kennis met heel veel handelingen, begrippen, emoties en gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. De thema’s die aan bod komen worden in beide groepen tegelijkertijd behandeld, waardoor er bij de kinderen een groot gevoel van samenhorigheid ontstaat. Tevens via een kiesbord die wij gemaakt hebben komt er veel herkenning terug voor de kinderen en leren ze op een spelenderwijs om te leren kiezen.

Uk&Puk een uniek totaalprogramma besteedt allen aandacht aan verschillende ontwikkelingsdomeinen:
• Ontluikende geletterdheid, taalontwikkeling en tweetaligheid.
• Ontluikende gecijferdheid.
• Motorische ontwikkeling.
• Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Poppuk 1.Jpg
Paint 1 1 Scaled

De thema's die aanbod kunnen komen bij onze groepen:

1. Welkom Puk!
2. Wat heb jij aan vandaag?
3. Eet smakelijk!
4. Dit ben ik!
5. Reuzen en kabouters
6. Regen
7. Hatsjoe!
8. Knuffels
9. Oef, wat warm!
10. Ik en mijn familie