Privacybeleid

Privacybeleid

Wij realiseren ons dat u vertrouwen in ons stelt. Daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Op deze pagina willen wij heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Second Home Kinderopvang houdt zich te allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij ten minste:

-Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de soorten persoonsgegevens worden beschreven in ons privacybeleid.
-Verwerking van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Om uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze informatie nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
- Geschikte technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van deze persoonsgegevens te waarborgen.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- Bekend zijn met de rechten omtrent persoonsgegevens, hierop wijzen en deze respecteren.

Second Home Kinderopvang heeft een privacybeleid en instructies opgesteld voor het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Klik hier voor ons privacybeleid.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u contact met ons op te nemen. Als we er samen niet uitkomen, vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als kinderopvangorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op!